Diensten

Slim Fit Onderwijs in de persoon van Marius Berendse richt zich op de ontwikkeling van mensen in innoverende organisaties.

In mijn functie als landelijk projectleider van TOM (Teamonderwijs op Maat) en Slim Fit heb ik leiding gegeven aan twee grote veranderingsprojecten in het primair onderwijs. Daarbij heb ik de kennis vanuit mijn opleidingen onderwijskunde (Universiteit Utrecht) en veranderkunde (SIOO) geïntegreerd met de praktijkervaring als leidinggevende aan teams van veranderaars.

Ik ben een onderwijsvernieuwer. Mijn werk bestaat uit ondersteuning van mensen en organisaties die willen vernieuwen. Dat kan verschillende vormen aannemen:

 • projectmanagement
 • advies
 • coaching
 • verbinden in netwerken
 • ontwerpen van verander- en leertrajecten

Voor wie? Voor wat?

 • Bestuurders die strategisch beleid voeren op maatschappelijke ontwikkelingen
  • Leerlingkrimp
  • Passend onderwijs waaronder excellentie
  • Doorlopende ontwikkelingslijnen van 0 tot 13 gecombineerd met dagarrangementen (IKC: integrale kindcentra)
  • Beleidsrijke invoering CAO PO
  • Verantwoording van kwaliteit via intern en extern toezicht
 • Schoolleiders die continu werken aan de ontwikkeling van een moderne toekomstbestendige school
  • Veranderkundige ondersteuning en coaching
  • Effectieve en effici├źnte inzet van middelen in een gebouw met een afgestemde inrichting en (digitale) leeromgeving
  • Werken met professionele teams
 • Voor schoolteams die op een professionele basis willen werken en hun onderwijs anders willen gaan organiseren
  • Teams die verantwoordelijk zijn voor een unit met 40 tot 90 leerlingen
  • Professionals die op kwaliteiten en op een passend niveau worden ingezet
  • Professionals die samenwerken en onderling het werk verdelen en daarbij afstemmen op elkaars deskundigheden

Voor kinderen en ouders die het best mogelijke onderwijs verdienen